Przetarg na budowę CBR DOPAK

Serdecznie zapraszamy firmy do składania ofert na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego DOPAK we Wrocławiu.

W związku z anulowaniem wcześniejszego przetargu (ogłoszenie nr 1037736) zachęcamy firmy do składania ofert na kompleksową budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego DOPAK we Wrocławiu.

Termin składania ofert: do dnia 02-08-2017

Numer ogłoszenia: 1044475

Link do ogłoszenia w bazie konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1044475

Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: ul. Sokalska 2, 54-614 Wrocław

Cel zamówienia: Celem zamówienia jest kompleksowa realizacja robót budowlanych związanych z budową centrum badawczo rozwojowego z budynkiem biurowym i halą produkcyjną oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną zgodnie z przedmiarem robót oraz dokumentacją projektową stanowiącą załączniki do niniejszego zapytania ofertowego, na podstawie której została wydana decyzja nr 1140 z dnia 10.03.2017 r. zatwierdzająca projekt budowalny i udzielająca pozwolenia na budowę centrum badawczo – rozwojowego z budynkiem biurowym i hala produkcyjną na działce nr 1/9, nr 1/2 we Wrocławiu przy ul. E. Kwiatkowskiego, która stała się ostateczną w dniu 10.03.2017 r.