Zapytanie ofertowe 1/2018/1.4

Serdecznie zapraszamy firmy do składania ofert na usługę doradczą.

Data publikacji: 22.01.2018

 

W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie kompleksowej strategii biznesowej przez DOPAK Sp. z o.o.” planowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.4.A „Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP”, DOPAK Sp. z o.o. ogłasza, zgodnie z zasadą konkurencyjności, postępowanie w trybie zapytania ofertowego na nabycie usługi doradczej.

Termin składania ofert: 30.01.2018 do godz. 10:00

Treść zapytania ofertowego – plik do pobrania: zapytanie ofertowe 1/2018/1.4.pdf

Załącznik nr 1 Formularz oferty – plik do pobrania: załącznik nr 1 formularz ofertowy.doc

 

Data publikacji: 01.02.2018

Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu zapytania ofertowego z uwagi na konieczność uszczegółowienia przedmiotu zapytania ofertowego.