Industry 4.0 – Nowy wymiar fabryki

Od lat sześćdziesiątych panuje trzecia rewolucja naukowo-techniczna, która zdominowała przemysł. Jednak od jakiegoś czasu producenci i naukowcy wmawiają nam, że uczyniliśmy kolejny progres i weszliśmy w dalszy etap rozwoju przemysłu, który przez wielu może być niezauważalny. Powszechnie uznaje się, że zapoczątkowanie czwartej rewolucji przemysłowej związane jest z rozwojem technologii informatycznej, obok innych, równie ważnych czynników, jak powstanie zaawansowanych urządzeń  mobilnych bazujących na nowoczesnych czujnikach, czy rozwiązań dotyczących odnawialnych źródeł energii.

Łatwiejszy dostęp do Internetu Rzeczy, do którego można podłączyć urządzenia prowadzi nas do przyszłości wirtualnego świata. Cyberprzestrzeń wkrada się sfery naszego życia, ale także zaczyna zaglądać do przedsiębiorstw i hal produkcyjnych. Czwarta rewolucja przemysłowa snuje przed nami wizję świata, w którym wyprodukowany w technologii 3D samochód sam zawiezie nas do docelowego miejsca. W którym chcąc skorzystać z porady prawnej zamiast prawnika spotkamy się z maszyną, która wydeklamuje nam stosowny paragraf. Czy jest to możliwe? Tak, ponieważ dzieje się to już teraz.

Filarem czwartej rewolucji przemysłowej jest program Industry 4.0 oparty na idei inteligentnej fabryki. Firma KraussMaffei, dąży do cyfryzacji i łączenia w globalne sieci procesów produkcyjnych w celu zwiększenia wydajności wytwórczej, automatyzacji, podwyższenia jakości poprzez własne rozwiązania Plastics 4.0.  Inteligentna fabryka jest wynikiem wzrostu kosztów pracy oraz zmniejszenia przyrostu naturalnego. Koncepcja opiera się na założeniu, że jak największa ilość procesów zachodzących w firmie powinna być zautomatyzowana, że samodzielne urządzenia będą serwisowane w czasie rzeczywistym. Płynność dostaw będzie sprzyjać skróceniu czasu oczekiwania. Przy  maksymalnym wykorzystaniu mocy produkcyjnych będzie można  skoncentrować się na indywidualizacji produktów, już nie masowej produkcji taśmowej.

 

Firma KraussMaffei wykorzystuje rozwiązania, które tworzą nowy wymiar fabryki.

Bluebox  – To zdalny serwer, który łączy wtryskarki. Zintegrowany z globalną siecią umożliwia zdalny dostęp do nich oraz bezpieczne administrowanie systemem IT. Rozwiązanie to niesie ze sobą wiele zalet, przede wszystkim niskie koszty instalacji. Umożliwia zdalną diagnostykę maszyn oraz wizualizację statusu produkcji. Archiwizuje parametry maszyn i pokazuje wskaźniki wydajności wtryskarek, a przy tym cechuje się prostotą obsługi i łatwością użytkowania.

DataXplorer – To narzędzie, które umożliwia analizę danych procesowych w czasie rzeczywistym, takich jak np. ciśnienie wtrysku, położenie ślimaka, ciśnienie w gnieździe formy, łącznie 500 zróżnicowanych sygnałów również z urządzeń peryferyjnych. Tworzy dokumentację procesów produkcyjnych w postaci graficznej, przechowuje parametry procesu. Bardzo szybko identyfikuje usterki, diagnozuje przyczyny i rozwiązuje problemy. Głównym zadaniem tego programu jest definiowanie wskaźników wydajności oraz optymalizacja procesów.

System MaXecution – To nowoczesne narzędzie MES przeznaczone do zarządzania produkcją, dedykowane dla małych i średnich przedsiębiorstw. Program zbiera dane w czasie rzeczywistym ułatwiając planowanie, kontrolę i monitorowanie maszyn, procesów i zleceń  produkcyjnych również pracę personelu.  To świetny informator, gdy pojawiają się błędy, czy odchylenia lub gdy zachodzi potrzeba wprowadzenia działań zapobiegawczych.

Aplikacja zwiększa przejrzystość produkcji, bo generując wskaźniki wydajności, ułatwia zarządzanie zasobami, co w konsekwencji zwiększa efektywność poprzez maksymalne wykorzystanie możliwości fabryki. Zdecydowanie przyczynia się do zmniejszenia ilości wadliwych wyprasek. System MaXecution pozwala na określenie wskaźnika OEE, który mierzy efektywność wykorzystania maszyn lub całych linii produkcyjnych, uwzględniając takie czynniki jak  dostępność urządzenia do realizowania planowej produkcji, wydajność i jakość.

Funkcja APC to opatentowana technologia analizująca aktualny stan procesu. Maszyna ma za zadanie utrzymywać na stałym poziomie zadane parametry. Gdy lepkość materiału lub opory przepływu w formie ulegną zmianie funkcja APC kompensuje zakłócenia, które mogą wynikać z czynników środowiskowych, z jakości materiału, nawet z ludzkiego czynnika.

Funkcja utrzymuje zadaną masę wyprasek na stałym poziomie przyczyniając się do niezmiennie wysokiej jakości wytwarzanych detali. Odsetek braków jest istotnie zmniejszony, co pozwala na unikanie niepotrzebnych strat materiału. KraussMaffei systematycznie zmierza do zmniejszania kosztów energii elektrycznej i optymalizacji czasów cyklu.

 

Rozwinięte techniki ułatwiają nam pracę, podnoszą komfort naszego życia, dlatego pozwalamy maszynom na uczenie się i stopniowe usamodzielnianie, godzimy się na osiągniecie ogromnego poziomu rozwoju sztucznej inteligencji. Bardzo wielu uczonych zastanawia się do jakiej sytuacji to doprowadzi i czy nadejdzie taki moment, od którego nie będzie już odwrotu?  Zastanawiają się nad konsekwencjami rozwoju informatycznego, uzależnieniem ludzi od portali społecznościowych, od internetu. Snują przygnębiające wizje zniewolenia człowieka przez Super Inteligencję określając czas, w którym maszyny przejmą kontrolę nad nami i będą mówić nam co mamy robić. Zastanawiają się, czy nie dojdzie do konfliktu i czy maszyny nie odbiorą nam de facto naszej autonomii?

Być może konflikt sztucznej inteligencji i ludzkiej istoty jest nieunikniony, ale jak na razie nikt nie wydaje się tego dostrzegać.