Systemy chłodzenia firmy ONI

Wypowiedź eksperta

Na co zwrócić uwagę przy wyborze/modernizacji systemu chłodzenia i jakie oferują Państwo udogodnienia da Klienta (np. testowanie, wypożyczanie sprzętu, serwis, projekty)?


Bartłomiej Miękus – Wicedyrektor na Polskę ONI-Wärmetrafo GmbH

Zdecydowanie zarówno przy wyborze i budowie nowego systemu chłodzenia jak i modernizacji istniejącego układu należy szczególną uwagę zwrócić na koszty jego późniejszej eksploatacji i niezawodność dostawy chłodu.

Podstawową ideą projektowanych i budowanych przez nas systemów chłodzenia jest energooszczędność i maksymalne wykorzystanie ciepła odpadowego z produkcji, co bezpośrednio przekłada się na wysokie oszczędności kosztów eksploatacji w porównaniu do standardowych, prostych rozwiązań. Szczególnie duże oszczędności możliwe są do uzyskania przy projektach systemów zintegrowanych, gdzie firma ONI z jednej ręki oferuje układ chłodzenia, odzysku ciepła do celów grzewczych, wentylację, sprężone powietrze i ogrzewanie ciepłej wody użytkowej. Wszystkie te instalacje tworzą jeden, centralnie sterowany system, dzięki czemu możliwe jest maksymalne wykorzystanie dostępnej energii przy minimalnych kosztach eksploatacyjnych.

Niezawodność naszych systemów gwarantowana jest poprzez wykorzystanie najwyższej jakości komponentów do ich budowy oraz nasze ponad 30-letnie doświadczenie, z którego korzysta już ponad 5.000 Klientów z całego świata.

Decydując się na współpracę z nami Klient otrzymuje pełne wsparcie już od momentu opracowania samej koncepcji systemu, poprzez przygotowanie pełnego projektu, budowę i uruchomienie instalacji, aż po coroczne przeglądy techniczne oraz wykwalifikowany serwis. Oferujemy także wynajem urządzeń wytwarzających chłód, co pozwala naszym Klientom na zachowanie ciągłości produkcji w trakcie modernizacji posiadanego systemu chłodzenia oraz w innych sytuacjach wzmożonego lub nagłego zapotrzebowania na chłód.

Zapraszam do kontaktu z naszą firmą, chętnie Państwu doradzimy i pomożemy w wyborze najlepszego rozwiązania.

 

mgr inż. Bartłomiej Miękus
Wicedyrektor na Polskę
ONI-Wärmetrafo GmbH

ONI Wärmetrafo GmbH to producent  niezawodnych, energooszczędnych i zaawansowanych technologicznie systemów chłodzenia oraz odzysku ciepła dla maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych, który szczególny nacisk kładzie na zminimalizowanie zużycia energii elektrycznej i maksymalne wykorzystanie dostępnej energii cieplnej.

 

Z wieloletniego doświadczenia firmy ONI dotychczas skorzystało ponad 5.000 Klientów w 65 krajach. Wśród nich są małe i średnie przedsiębiorstwa oraz globalne koncerny.

 

ONI-Wärmetrafo GmbH w liczbach:

Obrót firmy w 2017 to ponad 80 mln Euro

430 pracowników

Ponad 5.000 klientów ONI w 65 krajach

 

Właściwy wybór technologii i zakresu temperatur znacznie obniża koszty produkcji wody chłodniczej. Dzięki oszczędnym rozwiązaniom systemowym ONI, które umożliwiają utrzymanie kosztów na minimalnym poziomie, można w znaczny sposób uniezależnić się od dramatycznie rosnących cen energii i surowców do jej produkcji.

 

Dotychczas 5.012 Klientów ONI oszczędza w ciągu roku:

10.037.487.030 kWh energii grzewczej

3.520.436.900 kWh energii elektrycznej

262.192.100 m3 wody użytkowej

Co daje ca. 1.313.131.750 € / rok

*Aktualne ceny: olej grzewczy 0,040 €/kWh, energia elektryczna 0,11 €/kWh, woda użytkowa 2,00 €/m3

 

Zakres usług świadczonych przez  ONI obejmuje na dzień dzisiejszy zarówno planowanie, konstrukcję, montaż, jak i dostawę gotowego układu „pod klucz”. Zakres produkcji rozciąga się

przy tym od małych agregatów chłodniczych, po duże systemy przemysłowe, włączając w to cały osprzęt niezbędny do chłodzenia maszyn i narzędzi, rekuperacji ciepła, obsługi pomieszczeń klimatyzowanych i czystych, sprężonego powietrza i regulacji temperatury. Urządzenia chłodzące obsługują zakres wydajności chłodzącej od 5 do 150 000 kW.

Firma ONI-Wärmetrafo GmbH wspiera swoich Klientów na wszystkich etapach projektowania i wykonania inwestycji. W efekcie udaje się zapewnić optymalne współdziałanie pomiędzy:

  • planowaniem hali i projektem budowlanym
  • instalacjami chłodniczymi
  • ogrzewaniem pomieszczeń biurowych oraz socjalnych
  • klimatyzacją oraz wentylacją hal produkcyjnych
  • wytwarzaniem powietrza sprężonego
  • podgrzewaniem wody użytkowej

 

Instalacje do chłodzenia maszyn

Przy wyborze instalacji chłodniczej w grę wchodzi wiele aspektów, które decydują o  optymalnym zużyciu energii, jak również pozwalają zabezpieczyć środowisko naturalne. Firma ONI specjalizuje się w systemach  chłodzenia opartych w  100% na wodzie. Dzięki temu Klienci  nie muszą zabezpieczać się przed wyciekami medium z glikolem  z systemu chłodzenia.

Warto nadmienić, że każdorazowo przy projektowaniu systemu chłodzenia doradzamy Klientom optymalną dla ich produkcji temperaturę medium. Skupiamy się na tym, by w danych warunkach zastosować  najwyższą bezpieczną  temperaturę wody chłodzącej. W takim  przypadku dokładnie wyliczamy Klientowi  nakłady energii, jakie może zaoszczędzić. Co więcej, energię chłodzącą  można wytwarzać przy zastosowaniu chłodni wentylatorowych wykorzystujących chłodne powietrze zewnętrzne. System odciążenia zimowego oparty na zastosowaniu chłodni wentylatorowych może zastąpić nawet  75% kosztownego czasu pracy zwykłego agregatu ziębniczego.

 

Fot. 1 System chłodzenia ONI w zabudowie

 

 

Fot. 2 Centrala techniczna systemu chłodzenia kontenerowej wraz z agregatem chłodniczym i chłodniami wentylatorowymi

Odzysk ciepła

Ciepło odpadowe z obiegów chłodniczych lub procesów produkcyjnych jest dzisiaj usuwane przez wiele zakładów przemysłowych na zewnątrz, co wiąże się z wysokimi nakładami finansowymi. Dzięki technice ONI wykorzystującej  specjalne, niskotemperaturowe urządzenia grzejne takie jak nagrzewnice przemysłowe, grzejniki biurowe, oraz układy ogrzewania podłogowego istnieje możliwość darmowego ogrzewania biur, hal i magazynów za pomocą odpadowego ciepła pozy­skanego z obiegu powrotnego chłodzenia maszyn. To ciepło, które dotychczas kosztownie było schładzane, zastępuje teraz cenną energię grzewczą np.: gaz ziemny lub olej opałowy. W rezultacie koszty ogrzewania są zredukowane nawet o 95%.

 


Fot. 3 Niskotemperaturowe nagrzewnice zasilane z odzysku ciepła

Systemy chłodzenia w zabudowach kontenerowych

W ostatnich latach zapotrzebowanie na systemy chłodzenia w zabudowach kontenerowych znacznie wzrosło, czego przyczyną jest szybka dyspozycyjność, elastyczność i oszczędność przestrzeni montażu i pracy urządzeń. Wszystkie funkcje i urządzenia począwszy od zaopatrzenia w wodę chłodniczą, do odzysku energii cieplnej i instalacji sprężonego powietrza, włączając w to pompy, zbiorniki i automatykę, umieszczone są w przestawnym kontenerze, ustawianym na zewnątrz zakładu. W zakładzie firmy ONI wykonujemy wewnętrznie pełen montaż i przeprowadzamy wstępne rozruchy. Po ostatecznej kontroli centrala modułowa jest wysyłana na miejsce przeznaczenia do Klientów na całym świecie.

 

Wentylacja pomieszczeń

W ostatnich latach na znaczeniu zyskuje zapewnienie komfortowych warunków  w miejscu pracy, z czym wiąże się właściwa czystość i temperatura powietrza.
Niewielu klientów wie, że już na etapie planowania hali mogą otrzymać  wsparcie  firmy  ONI w zakresie projektu i wykonania  instalacji wentylacyjnych. Zostają one  wplecione w systemy chłodzenia maszyn i odzysku ciepła, co podnosi ich efektywność energetyczną i obniża koszty użytkowania.

Fot. 4 Część układu wentylacji z centralą wentylacyjną i nawiewnikami wyporowymi w zakładzie obróbki metalu

Wytwarzanie powietrza sprężonego a ogrzewanie wody użytkowej

Prawie w każdym procesie produkcyjnym konieczne jest stosowanie sprężonego powietrza. Sprężarki zaś wytwarzają bardzo duże ilości ciepła odpadowego o relatywnie wysokiej temperaturze. W takich  przypadkach  firma ONI oprócz tradycyjnego odprowadzenia ciepła oferuje rozwiązania pozwalające je zastosować do podgrzania wody użytkowej. Przy odpowiednim doborze komponentów niejednokrotnie można  w ten sposób zrezygnować z zastosowania dodatkowego ogrzewania przez cały rok.

Kompetentny partner w inwestycjach „pod klucz“

Wybór firmy ONI jako partnera przy modernizacji istniejących  lub tworzeniu nowych kompleksowych instalacji  gwarantuje naszym Klientom, że otrzymają pełne wsparcie z jednej ręki. Zapewniamy optymalną asystę oraz doradztwo: od planowania aż po przekazanie instalacji gotowej pod klucz. Posiadamy szerokie grono Klientów, którzy zlecili nam kompleksowe wsparcie w realizowanych inwestycjach. Po finalizacji projektów wielu z nich  podkreśla, że współpraca z firmą ONI dała im pewność i bezpieczeństwo planowania oraz przejrzysty i terminowy przebieg inwestycji.

 

mgr inż. Izabela Miękus