Rozwiązania Plastics 4.0 firmy KraussMaffei związane są z czwartą rewolucją przemysłową. Ich celem jest wprowadzenie digitalizacji i połączenia w sieć procesów produkcyjnych na całym świecie w celu osiągnięcia większej wydajności produkcji, elastyczności, automatyzacji, dostępności i jakości.

APC plus

Inteligentna funkcja maszyny – automatyczna kompensacja zakłóceń.

To opatentowana technologia analizująca aktualny stan procesu produkcyjnego, która ma za zadanie utrzymywanie na stałym poziomie zadanych parametrów. Gdy np. lepkość materiału lub opory przepływu w formie ulegają zmianie funkcja APC kompensuje zakłócenia, które mogą wynikać z czynników środowiskowych, z jakości materiału, nawet z ludzkiego czynnika.

Firma KraussMaffei systematycznie zmierza do zmniejszania kosztów energii elektrycznej i optymalizacji czasów cyklu. Dlatego technika utrzymuje zadaną masę wyprasek na stałym poziomie przyczyniając się do niezmiennie wysokiej jakości wytwarzanych detali. Odsetek braków jest istotnie zmniejszony, co pozwala na unikanie niepotrzebnych strat materiału.

Zadania adaptacyjnej kontroli
procesu APC plus

APC plus analizuje bieżący stan procesu, stale porównując go z zaprogramowaną krzywą zadaną (krzywą odniesienia). Dostosowanie punktu przełączenia i profilu docisku następuje automatycznie, odpowiednio do nacisku masy. System APC plus w każdym cyklu wtrysku automatycznie i bezpośrednio wprowadza konieczne korekty. Wszystkie czynniki zakłócające są kompensowane w czasie rzeczywistym. Dzięki temu, każdy wtrysk dokładnie wypełnia formę. Odsetek braków spada do zera.

Materiały z tworzyw sztucznych wykazują różny stopień ściśliwości masy, co trzeba uwzględnić w procesie. W przypadku dużego nacisku masy, następuje silne ściśnięcie uplastycznionej masy i mniej jej wpływa do gniazda formy. Ciśnienie wewnętrzne w formie jest za niskie. W przypadku niskiego nacisku masy, następuje słabsze ściśnięcie uplastycznionej masy i za duża jej ilość wpływa do gniazda formy. Ciśnienie wewnętrzne w formie jest za wysokie. APC plus uwzględnia wartość ściśliwości przetwarzanego materiału. Na tej podstawie system dostosowuje punkt przełączania i docisk, uzyskując w ten sposób stałą objętość w formie.

 

Zalety:

  • programowanie z zastosowaniem różnych punktów przełączania,
  • automatyczna korekta docisku,
  • niezmiennie wysoka jakość detali,
  • obniżenie kosztów,
  • stałość gramatury wtrysku w przypadku dużej zawartości recyklatu,
  • szybkie wznawianie produkcji po przestoju,
  • stała, wysoka jakość podczas wtrysku kaskadowego,
  • kompensacja czynników środowiskowych, kompensacja wahań lepkości w czasie rzeczywistym,
  • optymalna jakość detalu.

Dowiedz się więcej: