Rozwiązania Plastics 4.0 firmy KraussMaffei związane są z czwartą rewolucją przemysłową. Ich celem jest wprowadzenie digitalizacji i połączenia w sieć procesów produkcyjnych na całym świecie w celu osiągnięcia większej wydajności produkcji, elastyczności, automatyzacji, dostępności i jakości.

MaXecution

Nowoczesne narzędzie MES do zarządzania produkcją, dostosowane do wymagań również i małych przedsiębiorstw zajmujących się formowaniem wtryskowym.

System zbiera dane w czasie rzeczywistym na etapie produkcji ułatwiając planowanie, kontrolę i monitorowanie maszyn, całego procesu produkcyjnego, aktualnych zleceń produkcyjnych, a nawet personelu.
W przypadku wystąpienia błędów lub odchyleń od ustalonych założeń system MaXecution błyskawicznie reaguje i informuje o potrzebie wprowadzenia działań zapobiegawczych. Zadaniem programu jest zwiększenie przejrzystości produkcji poprzez generowanie wskaźników wydajności, zarządzanie zasobami i maksymalnemu wykorzystaniu możliwości maszyn, czyli zwiększeniu ich efektywności, zmniejszeniu ilości wadliwych wyprasek.

Operator wtryskarki

 • Status produkcji, bezpośrednia informacja przebiegu procesu,
 • Ustalenie czasu pracy,
 • Ilość wyprodukowanych wyprasek,
 • Ilość odrzutów i podanie przyczyn wad wyprasek.

Brygadzista

 • Monitorowanie produkcji,
 • Monitorowanie parametrów procesu np.:
 • – dane z formy, dane procesowe,
  – ciśnienie, temperatura,
  – zużycie energii,
  – graficzne analizy.

Kierownik produkcji

 • Automatyczne planowanie nowych zleceń,
 • Analizy w celu oceny procesu produkcyjnego, ciągłej kontroli jakości:
 • – zarządzanie formami,
  – optymalizacja wykorzystania zasobów, czasu pracy maszyn,
  – ilość odrzutów, przyczyny,
  – przestoje maszyn; zasoby magazynowe,
  – ostrzeżenia, planowanie prac konserwacyjnych.

Prezes

 • Transparentność w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa,
 • Otrzymanie danych umożliwiających podjęcie strategicznych decyzji,
 • Zbieranie danych dotyczących zamówień, ustalonego czasu pracy, ilości wyprodukowanych detali, wykorzystania mocy produkcyjnej maszyn,
 • Analiza liczb, danych i faktów, wskaźniki OEE.

System MaXecution oferowany jest w trzech wersjach:

 1. BASIC – podstawowa, która służy do zbierania danych dotyczących zamówień, ustalonego czasu pracy, ilości wyprodukowanych detali, wykorzystania mocy produkcyjnej maszyn, ilości odrzutów, innych danych operacyjnych, a w następnej kolejności ich analizy w celu oceny procesu produkcyjnego, przestojów maszyn, czy optymalizacji czasu pracy maszyny.
 2. BASIC PLUS – zawiera dodatkowe funkcje do precyzyjnego opracowywania graficznych planów zleceń produkcyjnych, do zarządzania formami i optymalnego wykorzystania zasobów. Korzyści należy upatrywać w skróceniu czasu oczekiwania i magazynowania pomiędzy zamówieniami produkcyjnymi, co odzwierciedla się w maksymalnym wykorzystaniu mocy produkcyjnych i w konsekwencji skróceniu czasu realizacji zleceń i zwiększeniu sprawność dostaw.
 3. PREMIUM – wersja zaawansowana, która dodatkowo zawiera funkcje do rejestrowania, przesyłania rekordów danych oraz monitorowania różnych parametrów procesu, takich jak dane z formy, dane procesowe, ciśnienie, temperatura, zużycie energii i przedstawiania graficznych analiz. Pakiet Premium to narzędzie do automatycznego importowania i analizy parametrów procesu w hali produkcyjnej w celu uzyskania ciągłej kontroli jakości.

 

System MaXecution pozwala na określenie wskaźnika OEE (Overall Equipment Effectiveness). Wskaźnik ten mierzy efektywność wykorzystania maszyn lub całych linii produkcyjnych, uwzględniając czynniki:

 1. dostępność urządzenia do realizowania planowej produkcji;
 2. wydajność, czyli zdolność utrzymania standardowego tempa pracy;
 3. jakość, czyli ilość dobrych detali w stosunku do całej ilości wyprodukowanych detali.

 

W ten sposób można odnotować gdzie powstają straty wynikające z niepełnego obciążenia maszyn i tutaj szukać potencjału do wykorzystania. System generuje raport OEE, który zawiera analizy i porównuje prace wybranych maszyn stwarzając możliwości do ciągłego doskonalenia procesu produkcyjnego i optymalizacji oraz do kontroli strat produkcyjnych.

Korzyści:

 • skrócenie czasu oczekiwania i magazynowania pomiędzy zamówieniami produkcyjnymi,
 • maksymalne wykorzystanie mocy produkcyjnych,
 • skrócenie czasu realizacji zleceń,
 • zwiększenie sprawności dostaw.
* Trwają prace nad opracowaniem polskiej wersji programu. MaXecution nie jest jeszcze dostępny w Polsce.

Dowiedz się więcej: