Kontakt

SIEDZIBA

DOPAK Sp. z o.o.

ul. Sokalska 2
54-614 Wrocław

tel. +48/ 71/ 35 84 000
fax +48/ 71/ 35 84 010
dopak@dopak.pl
www.dopak.pl

REGON 930934100
NIP 896-10-16-874

Vcard QR code

kliknij

DZIAŁ SPRZEDAŻY

Ilona Bazgan

tel. kom.: +48 509 765 325
tel.: +48 71 358 40 33
bazgan@dopak.pl

Vcard QR code

kliknij

Ilona Bazgan

tel. kom.: +48 509 765 325
tel.: +48 71 358 40 33
bazgan@dopak.pl

Vcard QR code

kliknij

Ilona Bazgan

tel. kom.: +48 509 765 325
tel.: +48 71 358 40 33
bazgan@dopak.pl

Vcard QR code

kliknij

Ilona Bazgan

tel. kom.: +48 509 765 325
tel.: +48 71 358 40 33
bazgan@dopak.pl

Vcard QR code

kliknij

Bartłomiej Miękus

tel.: +48 71 358 40 29
b.miekus@oni.de

Vcard QR code

kliknij

Bartosz Koźmiński

tel. kom.: +48 515 463 464
b.kozminski@oni.de

Vcard QR code

kliknij

DOPAK Sp. z o.o.

tel.: +48 71 358 40 00
dopak@dopak.pl

Vcard QR code

kliknij

Klaudia Kozieł

tel.: +48 519 537 750
k.koziel@dopak.pl

kliknij

KONTAKT Z SERWISEM

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej KRS 0000153515. Kapitał zakładowy w wysokości 69 500,- PLN został zapłacony w całości.