Projekty współfinansowane z funduszy europejskich

Firma DOPAK Sp. z o.o. realizuje projekt pt. Opracowanie kompleksowej strategii biznesowej przez DOPAK Sp. z o.o., dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – horyzont.

Projekt obejmuje zakup kompleksowej strategii biznesowej na rynek niemiecki

Okres realizacji projektu: 01.12.2017 – 30.04.2018.
Wartość projektu: 49 200,00 PLN.
Wkład Funduszy Europejskich: 34 000,00 PLN.